Výročí narození posledního lidického faráře

Se sborem doprovodíme zpěvy bohoslužbu v neděli 3. 2. v 9.30 v Týnském chrámu.

 

Foto z "Rybovky" 13. 1. 2019