Vystoupení a koncerty

Dřívější vystoupení ZDE.

Další informace, pozvánky a fotografie najdete na naší facebokové stránce

Aktuální vystoupení:

 • 15. 8. 10.00 Týn: Týnská pouť. W. A. Mozart: Missa Brevis
 • 24.9. Týn
 • 7.10. koncert na festivalu Archaion Kallos, kostel sv. Cyrila a Metoděje, Resslova ul.
 • 2. 11. 18.00 Týn: památka Všech věrných zemřelých. W. A. Mozart: Requiem
 • 22. 11. 9.30 Týn: slavnost Ježíše Krista, Krále
 • 25.12. 9.30 Týn: Boží hod vánoční. F. X. Brixi: Missa pastoralis
 • 8.1. 2021 18.00 Týn: Vánoční koncert. L. Fišer: Vánoční, J. E. Kypta: Pastorely
 • 10.1. 2020 9.30 Týn: Svátek Křtu Páně. J. J. Ryba: Česká mše vánoční

Dřívější vystoupení sboru Notre Dame

 

Rok 2020

Rok 2019

 • 4. 1. Týnský chrám: Vánoční koncert - L. Fišer: Vánoční

 • 13. 1. Týnský chrám: J. J. Ryba: Česká mše vánoční
 • 22. 1.  Ekumenická bohoslužba, kostel sv. Václava Na Zderaze
 • 3. 2. Týn, biskupská mše sv.
 • 6. 2. varhanní koncert Soni Kružíkové, kostel U Salvátora
 • 27.3. Novoměstská radnice: Koncert s Vilémem Veverkou
 • 7. 4. Svatopostní odpoledne, F. I. Tůma: Stabat Mater
 • 18. 4. Zelený čtvrtek mše sv., kostel sv. Havla
 • 19. 4. Velký pátek obřady, kostel sv. Havla
 • 21. 4. Boží hod velikonoční, Týnský chrám
 • 27. 4. Svatba M. S. kostel sv. Ludmily na nám. Míru
 • 24. 5. Noc kostelů, Týnský chrám
 • 9. 6. Týnský chrám, mše sv. W. A. Mozart: Korunovační mše
 • 15. 8. Týnský chrám, pouť, mše sv.
 • 15. 9. Týnský chrám, F. I. Tůma: Stabat Mater
 • 29. 9. Jihlava, B. Martinů: Hora tří světel
 • 19. 10. bazilika sv. Markéty, Břevnov. B. Martinů: Hora tří světel
 • 2. 11. Týnský chrám, Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem in d, KV 626
 • 3. 11. Týnský chrám, J. Whitbourn: Requiem canticorum
 • 5. 11. Novoměstská radnice, Praha 1: Koncert Viléma Veverky a Martina Kasíka
 • 18.11. Sál firmy Mercedes-Benz Chodov: Vilém Veverka & Ultimate W Band & Notre Dame
 • 24. 11. Týnský chrám, mše sv., slavnost Ježíše Krista Krále
 • 25. 12. Týn, mše sv., Boží hod vánoční. F. X. Brixi: Missa pastoralis

Rok 2018

 • 4. 1. Týnský chrám. Vánoční koncert. Křička: Valašská jitřní mše pastorální, Fišer: Vánoční

 • 7. 1. Týnský chrám. Svátek Křtu Páně, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
 • 25. 1. aula Karolina UK: Mše sv. pro Univerzitu Karlovu, celebruje kardinál Duka
 • 18. 2. kostel sv. K. Boromejského pod Petřínem: D. Buxtehude: Membra Jesu nostri
 • 18. 3. Týnský chrám. Svatopostní odpoledne
 • 29. 3. Zelený čtvrtek, kostel sv. Havla
 • 30. 3. Velký pátek, kostel sv. Havla
 • 1. 4. Týnský chrám. Boží hod velikonoční
 • 24. 4. Koncert na Novoměstské radnici
 • 20. 5. Týnský chrám. Slavnost Seslání Ducha sv., J. D. Zelenka: Missa Gratias agimus tibi
 • 25. 5. Týnský chrám. Noc kostelů
 • 27. 5. Koncert v Kladně
 • 18.9. Slavnost na Staroměstské radnici - představení restaurovaného oltáře v kapli
 • 7. 10. Týnský chrám, křtiny druhého dítka Leony a Vaška
 • 22. 10. Novoměstská radnice, koncert židovské hudby
 • 2. 11. Týnský chrám, památka Všech věrných zemřelých W. A. Mozart: Requiem
 • 25. 11. Týnský chrám, Slavnost Ježíše Krista Krále, W. A. Mozart: Missa brevis in D
 • 25. 12. Týnský chrám, Boží hod vánoční F. X. Brixi: Missa pastoralis