Vystoupení a koncerty

Dřívější vystoupení ZDE.

Další informace, pozvánky a fotografie najdete na naší facebokové stránce

Aktuální vystoupení 2024:

 • 19. 5. neděle 9.30: Týnský chrám: Slavnost Seslání Ducha sv.
 • 7. 6. pátek 19.00: Týnský chrám: Noc kostelů
 • 15. 8. čtvrtek 18.00: Týnský chrám: pouť

Dřívější vystoupení sboru Notre Dame

 

Rok 2024

 • 5. 1.  Týn. Vánoční koncert. L. Fišer: Vánoční koledy
 • 7. 1. Týn. J. J. Ryba: Česká mše vánoční
 • 24. 1. kostel sv. Václava Na Zderaze, ekumenická bohoslužba
 • 17. 3. kostel sv. Apolináře, Nové město: Svatopostní odpoledne
 • 28. 3. kostel sv. Haštala: Zelený čtvrtek
 • 29. 3. kostel sv. Haštala: Velký pátek
 • 31. 3. Týnský chrám: Boží hod velikonoční
 • 20. 4. kostel sv. Anežky, Spořilov: varhanní koncert A. Habermanna
 • 11.5. Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje: Eben, Dvořák, Bach

Rok 2023

 • 6. 1. Vánoční koncert, Týnský chrám. L. Fišer: Vánoční. Pastorely J. E. Kypty
 • 8. 1. Týnský chrám. J. J. Ryba: Česká mše vánoční
 • 24. 1. kostel sv. Václava Na Zderaze: Leontovyč, Rheinberger, Christov, Lukáš
 • 5. 3. kostel sv. Bartoloměje, Praha-Kyje: D. Buxtehude: Membra Jesu nostri
 • 26. 3. kostel Panny Marie Sněžné: Lotti, Rheinberger, Shvedov, Olsson, Saint-Saëns ...
 • 6. 4. Zelený čtvrtek. Kostel sv. Haštala: Klička, Mealor, Říhovský
 • 7. 4. Velký pátek. Kostel sv. Havla: Gallus, Michna, Shvedov, Třanovský
 • 9. 4. Boží hod velikonoční. Týnský chrám: Bach, Händel, Michna, Mozart
 • 28. 5. Týnský chrám: A. Dvořák – Lužanská mše
 • 2. 6. Noc kostelů: Saint-Saëns, Britten, Koronthály
 • 29. 6. bazilika sv. Petra a Pavla, Vyšehrad. Mozart: Korunovační mše, Fauré: Tu es Petrus
 • 15. 8. Týnský chrám - Týnská pouť 
 • 9. 9. kostel sv. Vojtěcha, Praha - Nové město
 • 23. 10. kostel sv. Jakuba P1. Monteverdi, Victoria, Rossini, Saint-Saëns, Fauré, Eben: Katalánské nešpory
 • 2. 11. Týn. Mozart: Requiem
 • 26. 11. Týn. A. Vivaldi: Gloria (RV 589)
 • 1. 12. sv. Václav na Proseku. Adventní koncert
 • 25. 12. Týn. Brixi, Eben

Rok 2022

 • 9. 1. Týnský chrám, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
 • 13. 1. kostel sv. Apolináře: koncert pro Prahu 2
 • 25. 1. kostel sv. Václava Na Zderaze, ekumenická bohoslužba
 • 3. 4. kostel sv. Štěpána: Whitbourn: Requiem Canticorum
 • 14. 4. kostel sv. Havla
 • 15. 4. kostel sv. Havla
 • 17. 4. Týnský chrám: Boží hod velikonoční
 • 23. 4. Týnský chrám: Zelenka: Missa Gratias agimus Tibi
 • 22. 5. bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě: koncert
 • 5. 6. Týnský chrám, Slavnost Seslání Ducha svatého: Bach: Magnificat
 • 10. 6. Týnský chrám, Noc kostelů: Bach: Magnificat a další skladby
 • 15. 8. Týnský chrám, poutní slavnost
 • 28. 9. Jihlava, Svatováclavský koncert
 • 2.10. kostel sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ul, festival Archaion Kallos
 • 2. 11. Týnský chrám, W. A. Mozart: Requiem
 • 20. 11. Týnský chrám, W. A. Mozart: Korunovační mše
 • 27. 11. Adventní koncert, Praha-Koloděje. W. A. Mozart: Loretánské litanie, F. X. Thuri: Hymnus adventualis a další
 • 25. 12. Týnský chrám, F. X. Brixi: Missa pastoralis

Rok 2021

 • 15. 8. Týnský chrám - Týnská pouť. Antonio Vivaldi: Gloria (RV589)
 • 8. 9. Týnský chrám - zádušní mše za rockového hudebníka Ivana Krále
 • 15.9. Kostel sv. Havla: Koncert sboru
 • 2. 11. Týnský chrám, W. A. Mozart: Requiem
 • 7. 11. Týnský chrám, J. Whitbourn: Requiem Canticorum
 Rok 2020
 • 7. 1. Týnský chrám: Vánoční koncert. L. Fišer: Vánoční, Kypta: Pastorely
 • 12. 1. Týnský chrám: J. J. Ryba: Česká mše vánoční
 • 22. 1. Kostel sv. Václava Na Zderaze: Ekumenická bohoslužba
 • 22. 2. Kostel sv. Tomáše na Malé Straně benefiční koncert
 • 15. 8. Týn: Týnská pouť. W. A. Mozart: Missa Brevis
 • 21.9. Týn: Sólisté Hudeček, Baborák, Mráček a sbor Notre Dame. Záznam TV Noe vysílán na 1 adventní neděli.

Rok 2019

 • 4. 1. Týnský chrám: Vánoční koncert - L. Fišer: Vánoční

 • 13. 1. Týnský chrám: J. J. Ryba: Česká mše vánoční
 • 22. 1.  Ekumenická bohoslužba, kostel sv. Václava Na Zderaze
 • 3. 2. Týn, biskupská mše sv.
 • 6. 2. varhanní koncert Soni Kružíkové, kostel U Salvátora
 • 27.3. Novoměstská radnice: Koncert s Vilémem Veverkou
 • 7. 4. Svatopostní odpoledne, F. I. Tůma: Stabat Mater
 • 18. 4. Zelený čtvrtek mše sv., kostel sv. Havla
 • 19. 4. Velký pátek obřady, kostel sv. Havla
 • 21. 4. Boží hod velikonoční, Týnský chrám
 • 27. 4. Svatba M. S. kostel sv. Ludmily na nám. Míru
 • 24. 5. Noc kostelů, Týnský chrám
 • 9. 6. Týnský chrám, mše sv. W. A. Mozart: Korunovační mše
 • 15. 8. Týnský chrám, pouť, mše sv.
 • 15. 9. Týnský chrám, F. I. Tůma: Stabat Mater
 • 29. 9. Jihlava, B. Martinů: Hora tří světel
 • 19. 10. bazilika sv. Markéty, Břevnov. B. Martinů: Hora tří světel
 • 2. 11. Týnský chrám, Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem in d, KV 626
 • 3. 11. Týnský chrám, J. Whitbourn: Requiem canticorum
 • 5. 11. Novoměstská radnice, Praha 1: Koncert Viléma Veverky a Martina Kasíka
 • 18.11. Sál firmy Mercedes-Benz Chodov: Vilém Veverka & Ultimate W Band & Notre Dame
 • 24. 11. Týnský chrám, mše sv., slavnost Ježíše Krista Krále
 • 25. 12. Týn, mše sv., Boží hod vánoční. F. X. Brixi: Missa pastoralis

Rok 2018

 • 4. 1. Týnský chrám. Vánoční koncert. Křička: Valašská jitřní mše pastorální, Fišer: Vánoční

 • 7. 1. Týnský chrám. Svátek Křtu Páně, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
 • 25. 1. aula Karolina UK: Mše sv. pro Univerzitu Karlovu, celebruje kardinál Duka
 • 18. 2. kostel sv. K. Boromejského pod Petřínem: D. Buxtehude: Membra Jesu nostri
 • 18. 3. Týnský chrám. Svatopostní odpoledne
 • 29. 3. Zelený čtvrtek, kostel sv. Havla
 • 30. 3. Velký pátek, kostel sv. Havla
 • 1. 4. Týnský chrám. Boží hod velikonoční
 • 24. 4. Koncert na Novoměstské radnici
 • 20. 5. Týnský chrám. Slavnost Seslání Ducha sv., J. D. Zelenka: Missa Gratias agimus tibi
 • 25. 5. Týnský chrám. Noc kostelů
 • 27. 5. Koncert v Kladně
 • 18.9. Slavnost na Staroměstské radnici - představení restaurovaného oltáře v kapli
 • 7. 10. Týnský chrám, křtiny druhého dítka Leony a Vaška
 • 22. 10. Novoměstská radnice, koncert židovské hudby
 • 2. 11. Týnský chrám, památka Všech věrných zemřelých W. A. Mozart: Requiem
 • 25. 11. Týnský chrám, Slavnost Ježíše Krista Krále, W. A. Mozart: Missa brevis in D
 • 25. 12. Týnský chrám, Boží hod vánoční F. X. Brixi: Missa pastoralis